November 2002

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
2
Tozai
3
Tozai tournament
4

 
 
 
 
5

 
 
 
 
6

 
 
 
 
7

 
 
 
 
8

 
 
 
 
9
Tozai
10
Tozai Tournament
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
17

 
 
 
 
18

 
 
 
 
19

 
 
 
 
20

 
 
 
 
21

 
 
 
 
22

 
 
 
 
23

 
 
 
 
24

 
 
 
 
25

 
 
 
 
26

 
 
 
 
27

 
 
 
 
28
Happy Thanksgiving!!
29

 
 
 
 
30